Janita Venema: “Kinderen laten zien wat er in ons speelt”

Goed gaan zitten, de stoel goed voelen, voeten op de grond en visualiseren dat de zon op je schijnt. Een kind roept je, je voelt je helemaal klaar om te horen wat het kind jou wilt vertellen. Is het misschien het kind in jezelf dat je hoort? Zo brengt Janita Venema ons in het hier en nu. Blij als een kind starten we het interview.

Als richtingaanwijzers voor ouders en opvoeders spelen kinderen een hoofdrol in het werk van Janita. Zij is kindertolk, heeft een praktijk waar de ouders van kinderen met probleemgedrag terecht kunnen, is auteur van het boek ‘Het fluisterkind’ en trainer bij haar eigen Training tot Kindertolk. Al zo’n 1000 kindertolken leidde ze op in België en Nederland. Daarvoor was ze klassiek homeopaat en lerares in het onderwijs.

Niet het kind is het probleem

Wanneer er een probleem is met een kind richten we onze aandacht vaak op het kind zelf terwijl het probleemgedrag of de klacht meestal een signaal is van iets – van vroeger – dat nu nog in ons speelt. Het kind voelt dit aan en toont het in gedrag. Simpelweg omdat kinderen (nog) niet over de juiste woorden beschikken om hun ouders een levensles te geven. Een kindertolk vertaalt dit gedrag en koppelt de levensles erachter terug aan de ouder, juf, opa. Dit komt doorgaans zeer rakend binnen. Het leidt tot bewustwording en de wil om er iets mee te doen. Soms volstaat die bewustwording. Als het kind ondervindt dat het wordt gehoord laat het dat verstoorde gedrag los. Het kind is een zeer pure spiegel van het kind in de volwassene.

 

 Wat vraagt jouw innerlijke kind op dit moment van jou?

Als je dat zelf niet weet zal een kind rondom jou dat wel tonen!

In de eerste kinderjaren maken we van alles mee. Alle ervaringen van toen worden opgeslagen in onze cellen. Achteraf kan dat naar boven komen via afwijkend gedrag, klachten, moeilijkheden enz  Janita citeert heel wat momenten die een grote impact maakten op haar leven en missie. Haar vierjarige zoon zorgde voor het allergrootste omwentelingsmoment. Door aanhoudende chronische verkoudheden en zoveel andere klachten toonde hij haar wat er in haar kindertijd is gebeurd. Zijn evolutie die gepaard ging met die van haar was de kiem die ontsproot in bovenvermelde missie.

Kinderen nemen meestal de angst van hun ouders over

 

Time for change!

Janita is op een punt gekomen dat ze tijd wil maken voor andere, leuke dingen. Dus droomt ze over een juiste overnemer die haar pionierswerk voortzet samen met de kindertolken. Ze zal blijven aandacht schenken aan het manifest dat ze schreef met hen. Lokale trainingen zal ze blijven geven maar ze wil tijd maken voor haar creativiteit en wil meer vertoeven in de natuur. Ze hoopt dat licht en verbinding de leidende functies mogen zijn. Er mag alsmaar meer licht doorbreken.

 

Janita’s  ultieme CHANGE-tip

Haar tip is voor ouders en mensen in het onderwijs die afzien van de chaos in deze tijd. Meestal komt angst uit je verleden. Sommigen willen vooruit maar anderen willen in het verleden blijven hangen. Hun angst is voelbaar. Vrijheid is er altijd, ook nu want er is nog zeer veel mogelijk. Ga eens zitten.

Waar zit die angst? Laat licht schijnen op die angst. Vraag je af of je die angst nog nodig hebt. Als je wilt voelen als volwassene, dan zie je dat die angst ergens vandaan komt.

Angst is niet altijd een lelijke draak maar kan een lief wezentje zijn dat je iets wilt vertellen.

 

Bovenstaande tekst is slechts een voorsmaakje van het volledige interview met Janita Venema.
Kijk zeker het hele interview uit, je wordt ongelooflijk geïnspireerd! Méér van Janita zie je op deze site.
Janita Venema is één van de 25 CHANGERS uit de CHANGE-Stories. Wekelijks krijg je een nieuwe ‘CHANGE-Story’. Krijg je graag toegang tot alle 25 in één keer zodat je ze kan bekijken op jouw tempo, op het moment dat jou het best uitkomt is er dit mooi aanbod. 

 

In de CHANGERS-Gids vind je alle details over Janita, zo ook haar contactgegevens. Kijk zeker ook naar onze eerdere interviews met Janita Venema.

 

Openhartig – Ontroerend – Optimistisch                   

 

The more CHANGERS, the better our world.

Together we change this world!

 

 

 

Author: Gina De Groote

Uitgever en hoofdredactrice van het online platform met community We are the CHANGE, vroeger CHANGE-magazine. Auteur van het boek My CHANGE. Ook bezielster van het platform DoodGelukkig.

Commentaren