Wat maakt je allemaal blij?

Maak een lijst van alle dingen die je leuk vindt.

Gaande van het kleinste onnozelste ding tot iets wat iets groter is.

Zorg ervoor dat je van die lijst minstens 3 dingen kan aftikken in één week tijd.

Als ze planbaar zijn (vb iemand een dank-kaartje sturen, bloemen voor jezelf of iemand anders kopen zonder dat daar een reden voor moet zijn, gaan wandelen), plan ze dan ook in in je agenda. Dan gebeurt het gewoon.

Author: Gina De Groote

Bezielster en coördinatrice van het platform met community We are the CHANGE. Hoofdredactrice en uitgever van het vroegere CHANGE think positive. Auteur van het boek My CHANGE.

Commentaren