Wat maakt je allemaal blij?

Maak een lijst van alle dingen die je leuk vindt.

Gaande van het kleinste onnozelste ding tot iets wat iets groter is.

Zorg ervoor dat je van die lijst minstens 3 dingen kan aftikken in één week tijd.

Als ze planbaar zijn (vb iemand een dank-kaartje sturen, bloemen voor jezelf of iemand anders kopen zonder dat daar een reden voor moet zijn, gaan wandelen), plan ze dan ook in in je agenda. Dan gebeurt het gewoon.

Author: Gina De Groote

Uitgever en hoofdredactrice van het online platform met community We are the CHANGE, vroeger CHANGE-magazine. Auteur van het boek My CHANGE. Ook bezielster van het platform DoodGelukkig.

Commentaren