.Mijn zoon die indertijd niet goed in zijn vel zat is mijn big why voor het schrijven van dit boek. hij heeft mij wakker geschud en bevrijd. Toen ik besloot tot de door hem – zonder woorden gevraagde – veranderingen in mijn leven, was hij binnen een week weer gezond en gelukkig! Dat gun ik iedere ouder én ieder kind. Daarom heb ik dit boek over onze levensreis geschreven.
.De kernboodschap van dit boek is: Kinderen helpen ons altijd, óók als er iets met hen aan de hand is. Ze zijn spiegels van onze ziel.
.Het grootste inzicht tijdens mijn schrijfproces is dat we zoveel meer zijn dan wie we denken te zijn. Bepaalde kanten van onszelf hebben simpelweg niet de kans gekregen toen we kind waren. De kracht daarvan komt bij ons terug wanneer we de pijn van toen doorvoelen, vertrouwen op onze intuïtie en ons vermogen tot creatie gebruiken.
.Mijn boek is bestemd voor alle (toekomstige) ouders, grootouders. Ook voor mensen die met kinderen te maken hebben in kinderopvang, onderwijs of gezondheidszorg én voor iedereen die ooit kind is geweest 😉
.Janita Venema is kindertolk. Ze geeft stem aan de woordeloze boodschappen die kinderen
voor ieder van ons persoonlijk en voor de samenleving als geheel hebben. Daarnaast geeft
Janita les aan de Training tot Kindertolk (in NL en B) waar je kan leren om ook kindertolk te worden.
.Janita’s uultieme CHANGE-tip is:
Kijk in de spiegel van je kind en ontdek het kind dat jij ooit bent geweest.
Vertrouw het, steun het, heb het lief.
Het is van onschatbare waarde voor je leven.
Het boek dat mijn leven veranderde is :
Deer van Sioux medicijnman John Fire Lame Deer.
Het beschrijft hoe hij als jongen in de visioenkuil wordt achtergelaten om daar
zijn levensbestemming als medicijnman en ziener te ontdekken. “Toen ik dat las,
huilde ik van herkenning. Vanuit mijn gevoel wist ik dat ook ik een ziener en genezer ben.
Ineens begreep ik ook de intuïtief gekozen naam van mijn bedrijf: Zienderogen Beter:
Door te leren zien, door bewustwording en eye-openers, genezen we onszelf”.
.Voor mij is een CHANGER iemand die ruimte geeft aan het grenzeloze vertrouwen, de onvoorwaardelijke liefde en de volstrekt originele creatiekracht van het kind in zichzelf en die bereid is om dat stap voor stap ook daadwerkelijk in de buitenwereld neer te zetten.
.Wedstrijdvraag voor 2 boeken die je weggeeft is:

Op welke manier inspireert jouw kind jou tot vertrouwen, liefde of een nieuwe invulling van je leven?

Janita Venema zal regelmatig te zien zijn op dit platform.