Win ‘Stoeien en bloeien’, het boek met een brede kijk op gezondheid

Waarom schreef je dit boek?

Naarmate het einde van mijn carriere als huisarts naderbij kwam, voelde ik een steeds grotere drang
om aan mijn patiënten meer info en tips mee te geven. Om hen te laten delen in mijn ervaringen.
Om hen een breder veld van gezondheid te leren kennen. Het werd al vlug duidelijk dat één A4tje niet zou volstaan. Het werden veel bladzijden en het duurde drie jaar.

Stoeien en Bloeien is een verzameling inzichten geworden, die ik tijdens mijn leven, mijn
persoonlijke ontwikkeling en mijn huisartspraktijk kreeg. Duidelijk, overzichtelijk, gemakkelijk toe
te passen.

Wat is de kernboodschap die je de lezer wilt meegeven?

Een goede gezondheid vindt haar basis in vele pijlers. Het fysieke met voeding en beweging.
Bewust omgaan met je emoties. Je manier van denken. Zelfkennis. De manier om met anderen
interactie te hebben. Seksualiteit, meditatie, spiritualiteit. Daarbij komen ook nog  zelf-relativering en zelf-acceptatie. Aanvaard hoe het nu is, hou het gemakkelijk en los. Zonder moeten.

Had je inzichten tijdens het schrijfproces?

Bekijk jezelf met zachtheid en geduld. Je bent ok zoals je nu bent.

Wie moet dit boek absoluut lezen?

Niemand ‘moet’ dit boek lezen. Het is een uitnodiging. Het biedt je mogelijkheden om het leven
gemakkelijker te laten stromen. Je zal nieuwe inzichten krijgen en manieren zien om dagelijks preventief je gezondheid te optimaliseren. De tips en ideeën zijn vaak eenvoudig en gemakkelijk toe te passen.
Meen je al veel te weten? Fijn, dan kan dit boek je een herhaling bieden met verdieping, verfijning,
nieuwe invalshoeken.

Wie is Willi Lichtert?

Huisarts, gepensioneerd.
Actief als orthomoleculair arts, natuurlijke benadering van gezondheid.
Opa.
Biodanzaleraar (supervisie) voor 50+
Meditatie.
Klanken, muziek.

Wat is volgens jou de definitie van een CHANGER?

Een ‘CHANGER’ voelt een innerlijke gedrevenheid om nieuwe paradigmas te onderzoeken, toe te
laten, en te integreren in zijn leven. Alleen en in samenwerking met mensen, met de Natuur en de
Kosmos.

De wedstrijdvraag

Bij elke menselijke activiteit werken de drie centra: buik, hart, hoofd, in mindere of meerdere mate
samen. Dit was voor het schrijven van dit boek zeker ook zo bij mij. Alle kenmerken  zijn ook in mijn boek aanwezig. Stoeien en Bloeien is ook voor mij  een goed naslagwerk waar ik zelf regelmatig iets in opzoek.

Welk van deze drie centra komt voor mij het sterkst naar voor als ik mijn eigen boek herlees?

Hoofd-> kennis en weten

Hart -> mededogen en liefde

Buik -> wil en daadkracht

Eén week lang kan je mee dingen naar de twee exemplaren van dit boek met de breedste kijk op gezondheid.   Stuur je antwoord naar onze wedstrijdpagina.

Het boek  kost 20 euro, verzending inbegrepen en is te bestellen via de website willilichtert.be

Author: Gina De Groote

Uitgever en hoofdredactrice van het online platform met community We are the CHANGE, vroeger CHANGE-magazine. Auteur van het boek My CHANGE. Ook bezielster van het platform DoodGelukkig.

Commentaren