De les van migraine volgens dr Eduard Vanden Bogaert

In mei was er de week van de Migraine en vandaag 12 september is het de Dag van Migraine. Dit artikel is een verslag van het interview dat we hadden met dr Eduard Vanden Bogaert in de CHANGE-Community. We peilden naar zijn andere kijk op migraine dat gepaard gaat met 'andere' oplossingen. Onderaan vind je ook een verklaring waarom er zoveel activiteit is rond migraine.

Migraine is een kwaal die bij veel mensen – veelal vrouwen – een gevoelige snaar raakt. Want ze kan je leven grondig verpesten. Nog steeds is dé oorzaak niet gevonden, en de oplossing nog veel minder. Deze vraag van Thérèse Derwael liep onze redactie binnen:

Hello,

Graag roep ik jullie hulp in om die vervelende kwaal genaamd ‘migraine’ anders te bekijken, zodat ik snap welke les ik eruit kan leren. Ik ben al mijn hele leven vertrouwd met migraine en heb er de afgelopen jaren heel wat persoonlijk onderzoek naar gedaan. Ik vond de volgende triggers:

  • emotionele componenten: eenzaamheid, afwijzing
  • intolerantie en opzichte van bepaalde voedingsmiddelen, zoals rode wijn, chocolade, aspartaam, …
  • hormonale invloeden
  • stress
  • te weinig slaap
  • magnesiumtekort
  • verstopte sinussen
  • zelfs verbondenheid met een familielid dat migrainelijder was
  • boosheid/frustratie (relatie lever/galblaas in de Oosterse geneeskunde)
  • het slaat vaak toe op een moment dat ik iets leuks gepland hebt of net op een moment dat ik iets heel belangrijks moet doen dat al mijn concentratie opeist.”

Thérèse heeft zelf blijkbaar al een hele weg afgelegd om haar kwaal beter te begrijpen.

Maar omdat CHANGERS de zaken anders bekijken, willen we deze aandoening vanuit een andere invalshoek benaderen. We nodigden dan ook drie verschillende complementaire therapeuten uit, die hun eigen visie geven op migraine en hoe je ermee om kunt gaan.

In deze eerste aflevering is dokter Eduard Van Den Bogaert aan het woord.

De kijk van een holistische arts

Dr Eduard van den Bogaert is als arts gespecialiseerd in homeopathie, genealogie en perinataliteit en studeerde geneeskunde om homeopaat te kunnen worden.

Het  originele van de visie van dokter Van den Bogaert zit hem in deze stelling: welke soort migraine ook, en welke soort patiënt ook – er zit altijd een conflict achter. En zelfs nadat een conflict tot een eind is gekomen, kan migraine de kop opsteken.

Verergende factoren zijn: vasculair, neurologisch, oedeem in de hersenen, hormonen, allergieën,… .

Er zijn daarnaast heel veel soorten migraine, maar ze worden allemaal verergerd door stress, vermoeidheid, zuurstoftekort door coma of vliegreizen en menstruatie, etc. De menstruatie, bijvoorbeeld, kan onbewust bij vrouwen een niet ingewilligde kinderwens triggeren, waardoor ze stress krijgen, en… een migraine-aanval tijdens de menstruatie.

Stress is volgens dr Van den Bogaert inderdaad het toverwoord. Wanneer we geen oplossing vinden voor een probleem, gaan de hersenen een ziekte in gang zetten die ons moet helpen. Migraine dus, in dit geval. Om de echte oorzaak te vinden, is het volgens de dokter interessant om je stamboom eens te onderzoeken. Dit met de bedoeling het beeld van je verleden dat in je hersenen zit – en stress veroorzaakt – te veranderen. Om welke soorten stress gaat het?

Conflicten en trauma’s

 Er is altijd sprake van een trauma. De migraine zelf is niet het probleem! Er is ooit een probleem geweest dat niet opgelost is of een pijn waarom nog niet voldoende gerouwd is. De migraine wil dit telkens een beetje naar buiten brengen, tot het bewust gevoeld en opgelost wordt.

 Bij chronische migrainepatiënten is het heel belangrijk om te gaan zoeken wanneer de klachten begonnen zijn, en met wie. Wat is er toen gebeurd? De hersenen hebben alles opgeslagen – zelfs bijvoorbeeld een stoel die in de kamer stond of iets dat je toen aan het eten was, kan het trauma wakker maken. Soms ben je met de migraine dus onbewust iets aan het verwerken.

Omdat er zo veel verschillende soorten en oorzaken zijn, is de persoon die aan migraine lijdt een belangrijkere factor dan de diagnose. Een persoonlijke aanpak is dan ook essentieel.

Hoe gaat dr. Van den Bogaert te werk?

Hij bekijkt eerst kort de familiestamboom van de patiënt, maar ook de omstandigheden rond de geboorte. Dan volgt een hypnosesessie om de boodschappen van de voorouders naar boven te halen, waardoor de patiënt zichzelf heel goed leert kennen. Dit kan ook door hem of haar te vragen zijn of haar levensloop op papier te zetten. En het wordt aangeraden om onmiddellijk contact op te nemen wanneer de migraine-aanval zich voordoet, om de kans te vergroten dat de patiënt een link kan leggen met wat precies de aanleiding kan zijn geweest.

Vrouwen vs mannen

Vooral vrouwen hebben last van migraine. Ze staan over het algemeen dichter bij hun gevoelens en met wat er van binnen gebeurt en niet tot uitdrukking is gekomen, terwijl mannen meer actiegericht zijn, agressief worden, gaan sporten, … . Alles wat ‘binnengehouden’ wordt, verhoogt de kans op ziekte of een crisis. Pas wanneer het proces begrepen wordt, kan migraine in de toekomst worden vermeden.

De aanvullende aanpak

Medicatie kan de pijn verminderen, en dat is soms noodzakelijk omdat migrainelijders vaak echt afzien en niet goed kunnen slapen. Sommige patiënten hebben zo veel medicatie genomen, die vaak wel een tijd werkt, maar daarna niet meer.

“Huisartsen stellen patiënten vaak voor om deel te nemen aan allerlei experimenten waarbij er dagelijks medicatie moet genomen worden, die dan uiteindelijk de migraine in stand blijkt te houden. Zo is er het peperdure medicijn Aimovig, dat sedert 1 juni 2021 wordt terugbetaald. Maar daar natuurlijk iets tegenover: ‘migrainedagen’ zijn namelijk de nieuwe manier van de farmaceutische industrie om hun geneesmiddelen te promoten, aangezien reclame in die sector niet toegestaan is.”

Dr. Van den Bogaert schrijft dan liever iets voor dat patiënten nog niet eerder geprobeerd hebben. Acupunctuur of iets homeopatisch, bijvoorbeeld. Een complementaire aanpak kan de zaak opnieuw op scherp zetten en de kans vergroten op een succesvolle aanpak.

Osteopathie is een heel nuttig hulpmiddel – een osteopaat kan het o.a. voelen wanneer een deel van de hersenen niet meer beweegt. De bloedopname in de hersenen kan verminderd of verhoogd zijn, wat pijn veroorzaakt. Dit in evenwicht brengen, kan heilzaam zijn.

We onthouden: migraine kan door heel veel factoren worden uitgelokt, maar stress door persoonlijke trauma’s is de overkoepelende oorzaak. De behandeling moet daarom altijd vanuit de specifieke situatie van de patiënt vertrekken.

Soms is migraine zelfs de oplossing in plaats van het probleem,

wanneer we (vooral als vrouw) onze grenzen niet (doen) respecteren. Grenzen stellen staat vaak gelijk aan migraine doen verdwijnen. Dat is de wijze les die migraine ons alvast kan leren.

CHANGER Thérèse kreeg alvast een andere kijk op die vervelende kwaal. En daar doen we het natuurlijk voor!

In de volgende aflevering: de al even interessante visie van natuurdiëtiste Christel Stevens.

Het integrale interview met dr Vandenbogaert vind je in de We are the CHANGE-Community waar dagelijkse inspiratie voor en door CHANGERS wordt gedeeld. Nog geen lid? Doe hier je verzoek.

Neem zeker ook  een kijkje in de CHANGERS-Gids waar je tal van holistische gezondheidstherapeuten terugvindt.

Author: Gina De Groote

Uitgever en hoofdredactrice van het online platform met community We are the CHANGE, vroeger CHANGE-magazine. Auteur van het boek My CHANGE. Ook bezielster van het platform DoodGelukkig.

Commentaren