Irene van den Oever legt in verstaanbare taal uit wat Quantumhealing betekent

Quantum Healing gaat uit van de basis principes dat alles energie is en daardoor alles met elkaar in verbinding staat. En dat alles een Bewustzijn heeft en vanuit dat Bewustzijn reageert en daarmee zijn eigen werkelijkheid creëert.

Dit is de Kennis en Wijsheid die reeds via de Oude Egyptenaren tot ons is gekomen. Zij combineerden de materiele geneeskunde met de spirituele of energetische heelkunde.

Uit diverse medische papyri en scans van mummies, blijkt dat zij duizenden jaren geleden zeer ingewikkelde operaties uitvoerden en exact op de hoogte waren van de inwendige anatomie en de fysiologie van de mens.

Zij zochten de oorzaak van klachten niet in de materie. Het lichaam was en is de boodschapper dat door middel van de symptomen een disbalans of conflict tussen lichaam, Geest en Ziel spiegelt.

De Egyptische Heelmeesters werkten met de energie van planten, bloemen, bomen, struiken, oliën, muziek, zang, trilling, klank, geur, getallen, astrologie en sacrale dans.

Elke klacht is een verstoring in de energie. Energie wil stromen en wanneer de stroming wordt belemmerd, bijvoorbeeld doordat je veel emoties vasthoudt, kan er alleen heling plaatsvinden wanneer je je bewust wordt van de onderliggende patronen.

Toth (Djehuti ofwel Hermes Trismegistus de grote Heelmeester), zei het al : Ken Uzelve. Zelfkennis is de sleutel tot heling. Hoe kun je jezelf leren kennen? Via de Oud Egyptische numerologie, gematria en de astrologie.

Als Zielenbewust-Zijn Coach en Healer leer je mensen begeleiden naar Heling door hen enerzijds bewust te maken van hun eigen Zielencode, de energetische Blauwdruk van de Ziel die het geheel aan energieën dat de Ziel in dit leven gekozen heeft, laat zien.

Daarnaast leer je werken met de Ankh, de levenssleutel waarmee je de energiestroming herstelt. De Ankh is een kosmisch instrument, verbonden met de helende kracht van de Zon, de Grote Piramide in Gizeh en met Sirius, onze spirituele Zon.

De Kosmische schijven zijn verbonden met de helende energie van planeten en helpen bij het transformeren en loslaten van karma: gedachte- en gedragspatronen uit vorige levens die via familielijnen worden doorgegeven of die je in een vorig leven nog niet hebt kunnen transformeren.

Niemand kan je helen, jij kunt jezelf helen via Bewustzijn: dat wat je aandacht geeft dat groeit. En daar kan een Zielenbewust-Zijn Coach en Healer je in begeleiden. Deze kan je bewust maken van je blinde vlekken en de in-zichten aanreiken die de heling in gang zetten. Want waar je je niet bewust van bent, dat kun je niet veranderen.

Je leert hoe je andere dingen kunt doen en de dingen anders kunt doen. Want als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg.

De Ankhen en de Kosmische schijven helpen het groeiproces versnellen doordat de energetische blokkades uit dit en vorige levens worden doorbroken en de energie weer vrij kan stromen.

Het bijzondere van het werken met de Ankh is dat deze jouw helende kracht tot 700x versterkt. Doordat er een instrument tussen jou en de ander zit, neem je bovendien minder snel diens energie op of over. De Ankh wordt op jouw zielentrilling gemaakt. Hoe meer je met jouw Ankhen werkt, voor jezelf en voor je cliënten, hoe meer jouw trilling wordt verhoogd: win-win-win dus 😉

#quantumhealing

Zelfs de Vlaamse massakrant HLN wijdde een groot interview aan #quantumhealing.

Laat het los, gooi het eruit. Tijdens de sessie lijkt wat je ziet misschien onsamenhangend of bizar. Nadien vallen de puzzelstukjes in elkaar.” Redactrice Fleur maakt tijdens een Quantum Healing Hypnosis-sessie een bewustzijnsreis: onder begeleide meditatie en hypnose keert ze terug naar eerdere levens. Het doel? Jezelf losmaken van nare ervaringen die je meezeult uit een oeroud verleden, en je de dag van vandaag nog beïnvloeden. “Vertoef ik eindelijk eens in de kamer van mijn hart, vind ik daar een joekel van een cliché.

Author: Gina De Groote

Uitgever en hoofdredactrice van het online platform met community We are the CHANGE, vroeger CHANGE-magazine. Auteur van het boek My CHANGE. Ook bezielster van het platform DoodGelukkig.

Commentaren