Zuiveringstips van dr. Ivo Van Orshoven

1 Leef vanuit je hart

Het hart verbindt mensen met elkaar. Als je leeft vanuit je hart, wordt alles hartelijker en meer bezield. Als je daarenboven je verstand in dienst van je hart zet, dan heel je ook.

2 Houd je geest zuiver

Vermijd oppervlakkigheden en nonsens. Houd je enkel bezig met dat waar jij zelf voor verantwoordelijk bent en belast je geest niet met dingen waar je niets mee te maken hebt. Het woord nonsens is een combinatie van de woorden ‘no’ en ‘sense’, m.a.w. dingen die geen zin hebben. Als je je met ‘onzinnige’ dingen bezig houdt, verlies je het contact met de werkelijkheid.

3 Denk positief en constructief

Door negatief te denken en weg te zakken in depressieve gedachten en verwijten of door te roddelen vergiftigen we enkel onszelf. Herken negativiteit, zowel naar een ander als jezelf en doorzie achterliggende frustraties. Visualiseer voor jezelf een knop zoals je er eentje op je computer hebt en delete alle negativiteit. Moeilijke mensen tonen meestal dat ze het moeilijk hebben. Probeer hen met mildheid te behandelen, ook al begrijp je nu nog niet waarom ze moeilijk doen.

4 Leef in het hier en nu

Het verleden is voorbij. Het bestaat niet meer. Dientengevolge draagt het je niets bij om dingen vanuit je geheugen, zoals waarheden en overtuigingen of conflicten en tegenstellingen tot in het oneindige te herhalen. Leer de werkelijkheid ervaren zoals ze is.

5 Hou van jezelf zoals je echt bent

Veel mensen spelen graag het slachtoffer. Ze verzamelen een hoop bewijzen die kunnen aantonen hoe minderwaardig ze wel zijn. Daarmee vergiftigen ze echter alleen zichzelf. Ook medische diagnosen zijn hulpmiddelen om naar genezing te zoeken, en niet om je achter te verschuilen. Zoek hoe je je genezende vermogens optimaal kan mobiliseren. Observeer, voel wat er is. Op die manier voel je waar het werkelijk om gaat. Ga de weg naar binnen en leef niet alleen naar de buitenkant.

6 Laat het oordelen en veroordelen los en wees eerlijk in je emoties

We zijn gewoon om analytisch te denken vanuit onze linkerhersenhelft waardoor ons gevoel vaak in verdrukking raakt. Zodoende wordt er een kunstmatige wereld in ons denken gecreëerd. Door bewustwording kom je veel meer in verbinding met de werkelijkheid, zowel van jezelf als van de omgeving. De werkelijkheid is bovendien slechts werkelijkheid als wij vanbinnen opnieuw geheeld worden.

7 Zoek je ware zelf

Heb aandacht voor jezelf en voor al wat er in je binnenste plaats vindt. Zorg voor jezelf op een hartelijke manier die je opent naar de anderen en niet op een egocentrische manier die je afsluit van de anderen. Als je verbindt met je hart, voel je de hartelijkheid met jezelf, waarna je ook verbinding met anderen kan maken. Laat alles wat niet verbindt los. Wees niet bang om hulp te vragen bij je zoektocht. Boeken en cursussen kunnen helpen, maar ook ontspanning, meditatie, emotioneel lichaamswerk kunnen je daarbij ondersteunen.

Author: Gina De Groote

Uitgever en hoofdredactrice van het online platform met community We are the CHANGE, vroeger CHANGE-magazine. Auteur van het boek My CHANGE. Ook bezielster van het platform DoodGelukkig.

Commentaren