Tien CHANGERS over de weg naar geluk

Geluk … Het is al jaren een hot topic. Geluk in het professionele en persoonlijke leven staat hoog op de prioriteitenlijst. “Het is belangrijk om het onderscheid te maken tussen een gelukkig gevoel en een gelukkig bestaan”, zegt Lieven Annemans. Geïnspireerd door zijn woorden staken CHANGERS Christine Wittoeck, Sara Borremans, Claudine Drees, Anja Vandenbergh, Barbele Kindt, Jan De Wever, Iele Steen, Titine Migom, Veronika Rutten en Gina De Groote de hoofden en harten bij elkaar voor een gesprek rond (werk)geluk.

We zijn het er allemaal over eens dat je geluk pas kan waarderen door ongeluk mee te maken. Net zoals je ongeluk maar kan verfoeien als je geluk apprecieert. Maar wat betekent gelukkig zijn? Hoe brengen we geluk in ons dagelijks leven? We nemen je mee in onze mooie gedachten en wensen je alle geluk van de wereld toe.

“Het is belangrijk om het onderscheid te maken tussen een gelukkig gevoel en een gelukkig bestaan”

Lieven Annemans

Geluk zit in kleine dingen

Geluk in je leven toelaten, betekent beseffen dat het soms wat minder gaat, maar blijven focussen op wat er wel is. Want elke dag beleef je momenten waarop je je gelukkig voelt. Onthoud ze. Schrijf ze op. Deel ze met anderen. Blik er aan het einde van een moeilijke dag of week op terug. Vaak zie je dat het toch niet zo erg was als het leek. Wie geluk wil ervaren, staat dus beter bewust stil bij wat hem of haar blij maakt.

“Een universele loper voor geluk bestaat niet.”

Christine Wittoeck

 Geluk vraagt zelfmanagement

Vaak durven of willen we niet in de spiegel kijken en ons leven in eigen handen nemen. Keuzes maken boezemt ons angst in. Maar net door jezelf los te maken van maatschappelijk weliswaar vertrouwde, maar toxische toestanden, creëer je ruimte voor nieuw geluk.

Geluk maak je immers zelf. Het is aan jou om het deurtje van de gouden kooi open te maken en te ontdekken wat er aan de buitenkant zit. Zoveel mogelijkheden en kansen. Het is een waardevolle reis op zoek naar jezelf. Met je eigen sleutel geraak je uit die kooi en gaat er een nieuwe wereld voor je open. Speciaal voor jou. Want een universele loper voor geluk bestaat niet.

Geluk is uniek

Gelukkig ben je als het gevoel hebt je persoonlijke inspiratie te leven en je eigen zielenpad te volgen. Op maatschappelijk vlak staat geluk gelijk aan huisje-tuintje-boompje. Maar lang niet iedereen ervaart werkelijk geluk in een maatschappelijk geconditioneerde context.

Vanuit planetair standpunt, bewandelt een mens zijn zielenpad pas vanaf zijn veertigste levensjaar. In se zijn we ook allemaal pas volwassen op ons achtenveertigste. Dat is namelijk de leeftijd waarop al onze planeten volledig matuur zijn. Hierop is de maatschappij echter niet gericht.

We laten ons geluk deels bepalen door een referentiekader. Maar geluk is zoveel meer. Het is een staat van zijn waarin je je zielsmissie leeft en je hoogste potentieel realiseert.

In dat opzicht kan je in de dood perfect geluk ervaren. Omringd worden door liefde en voorrang geven aan je eigen diepe wens. Accepteren dat het leven en de dood samengaan, doet je gelukkiger naar het leven kijken.

Geluk fladdert met je mee

Verder is de kennis van je eigen waarden en talenten essentieel in de zoektocht naar (werk)geluk. Je neemt ze namelijk mee in elke professionele of persoonlijke uitdaging. Ze bieden je houvast om na te gaan of een situatie, persoon of werkgever bij je past en bijdraagt aan je algemeen geluksgevoel.

De pracht van al je persoonlijke eigenschappen vormen de vlinder die je begeleidt. Laat hem in nieuwe situaties rustig rondfladderen. Voelt het aangenaam? Proeft je vlinder van een harmonieuze energie die bij hem past? Dan zit je goed.

Dat gevoel ervaar je als je jezelf mag zijn, er oprechte aandacht is voor jou als persoon en je omgeving open communiceert. Als er dus sprake is van werkelijke verbinding. Dat zorgt voor een mooie sfeer en energie waarin mensen zich goed voelen en groeien.

“Weten dat je het waard bent, kan wel eens de sleutel zijn van jouw glazen kooi.”

Barbele Kindt

De juiste plek, het juiste moment

Geluk is het besef dat je op de juiste plek bent en volop evolueert. Je ervaart het meeste geluk als je voelt dat je een bijdrage levert die overeenkomt met wie je bent.

Geluk en ook werkgeluk kan je op verschillende niveaus vinden. Het gevoel dat je een meerwaarde bent in het leven van anderen doet gewoon wonderen. Diep vanbinnen weten dat je het waard bent om dat gevoel te ontvangen, kan wel eens de sleutel zijn van jouw glazen kooi.

Pijn als bron van geluk

Aan het besef dat we het waard zijn om gelukkig te zijn en voor ons zielenpad te kiezen, gaat vaak een lijdensweg vooraf. Door de conditionering van de maatschappij dwalen we als kind wel eens af van onze zielsmissie. We breken niet uit. Tot we door pijn verplicht zijn om het spiritueel proces aan te gaan en ons geluk te creëren.

Geluk no matter what

Wie gelukkig is, bezit de kunst om geluk te zoeken en te vinden in alle omstandigheden. De wegwijzers die je krijgt werkelijk zien en ook volgen. Weten wanneer het niet meer klopt en op dat moment een nieuw pad kiezen. Het pad naar werkelijk geluk.

We kwamen tot het besluit dat een gelukkig bestaan een zijnstoestand is die het materiële overstijgt. Een permanent aanwezige onderstroom van geluk in je leven. A way of life. Een geluksgevoel daarentegen komt en gaat. Nu is het maar de vraag of een gelukkig bestaan ruimte schept voor geluksmomenten of geluksmomenten net de weg zijn naar een gelukkig bestaan. Eén ding is zeker: je komt al een heel eind door je hart open te stellen voor geluk en te voelen dat het in je zit.


De tien CHANGERS vind je terug in de CHANGERS-Gids. Op 20 december komen ze weer samen om rond een hot thema te soulstormen. Het resultaat ervan vind je uiteraard hier als eerste.

Hun leuze?

Together we change the world.

The more CHANGERS, the better our world!

Author: Gina De Groote

Uitgever en hoofdredactrice van het online platform met community We are the CHANGE, vroeger CHANGE-magazine. Auteur van het boek My CHANGE. Ook bezielster van het platform DoodGelukkig.

Commentaren