Christel Stevens heeft een oplossing voor ziekteverzuim op het werk

Ziekteverzuim is een probleem dat niet alleen grote bedrijven treft. Ook KMO’s kampen vaak met een niet te overzien aantal afwezigheden als gevolg van ziekte. Vaak zijn werkkrachten ook langdurig ziek. Vanzelfsprekend lijden dergelijke bedrijven daar enorm onder. Uiteindelijk zorgt het altijd voor een enorm verlies en niet enkel financieel. Door het wegvallen van een werkkracht komt er meer druk op de schouders van anderen terecht. Of bedrijven moeten voor een tijdelijke vervanger zorgen die veel tijd en energie vraagt om op te starten. Langdurig ziekteverzuim heeft dus grote gevolgen voor ondernemingen. Het maakt ze erg kwetsbaar en zet een rode streep door hun jaarlijkse cijfers. Hoe pak je als bedrijf een dergelijk probleem aan?

Wat doen tegen ziekteverzuim

Ziekteverzuim terugdringen is voor veel bedrijven een enorme uitdaging. Afwezigheden wegens ziekte komen immers niet alleen voor tijdens de wintermaanden of tijdens gekende griepperiodes.
Bij verzuim moet er een gerichte opvolging zijn qua frequentie en duur en moet er een duidelijk reglement zijn dat goed aan alle medewerkers wordt gecommuniceerd. Het is belangrijk om een goede samenwerking en communicatie na te streven met de bedrijfsarts of controlearts.

Natuurlijk is het normaal dat je als ondernemer kritische vragen stelt en langdurig verzuim opvolgt. Regelmatig rechtstreeks contact hebben met de zieke is ook aangewezen. En een ziekenbezoek met kleine attentie van je werkgever is al helemaal een extra aanmoediging voor de ‘verzuimer’ om terug aan de slag te gaan. Hoe beter je weet welke factoren er meespelen bij langdurige afwezigheid, hoe efficiënter en sneller je de situatie kunt oplossen. Je kunt zieke werknemers ook betrokken houden bij het reilen en zeilen op het werk. Dat maakt de drempel om terug te keren minder groot.

Alleszins is open communiceren met langdurig zieke werknemers een goed idee. Zo kun je samen tot een oplossing komen. Soms is (gedeeltelijk) thuiswerken bijvoorbeeld een optie of wat variatie in het takenpakket, meer of minder verantwoordelijkheid, … Hoe sneller een zieke werkkracht weer aan de slag kan of wil gaan, hoe minder kans op een écht langdurige afwezigheid.

Ziekteverzuim voorkomen

.Mensen zijn op zoek naar een gezonde en veilige werkplek met een aangename infrastructuur. Factoren zoals een behaaglijke temperatuur en voldoende frisse lucht en daglicht spelen ook mee. Een prettige sfeer hangt natuurlijk ook samen met de relatie tussen de medewerkers. Waar werknemers af en toe bevestigd worden en waar hun inspanningen niet als vanzelfsprekend worden beschouwd, zijn veel minder spanningen op de werkvloer. Het spreekt dan ook voor zich dat een bedrijf dat moeite doet om stress te vermijden onder de werknemers minder last heeft van ziekteverzuim.

Onderzoek toont aan dat gelukkige werknemers ook gezonde werknemers zijn

Veel ondernemingen doen dit bijvoorbeeld door duidelijke omlijnde taken uit te delen en voor voldoende breaks te zorgen. Je kunt ook een bepaalde mentaliteit aanmoedigen waarbij werknemers niet voor elke loopneus thuisblijven. Je managers en personeel in een voorbeeldfunctie spelen daar een belangrijke rol in. Verzuim is immers ook vaak een kwestie van keuze.

 

Burn-out of bore-out?

Het is een misvatting dat een burn-out hetzelfde is als een depressie. Een burn-out is een energieprobleem. En energieproblemen zijn er om aan te pakken. Zeker met de juiste begeleiding is het perfect mogelijk om uit zo’n situatie te geraken, hoe uitzichtloos ze ook kan lijken. Vaak sleept een moeilijke werksituatie al jaren aan en lijkt het alsof er geen goede oplossing is. Maar in vele gevallen is het probleem dan ook nog nooit echt duidelijk op tafel gegooid. En ondernemers zijn helemaal niet gevrijwaard van een burn-out. Zij staan er namelijk om bekend dat ze vaak te veel hooi op hun vork nemen. Ook bij een bore-out trekken mensen vaak te laat aan de alarmbel. Te weinig uitdaging in hun job leidt uiteindelijk ook vaak tot een laag zelfbeeld en demotivatie. Dat hoeft gelukkige niet altijd zo te blijven…

Een interessante case

Vorige week kwam er een jonge vrouw die enkele jaren geleden een traject bij mij volgde opnieuw bij me aankloppen. Ze had uiteindelijk voor haar werk gekozen en de begeleiding opgegeven. Intussen was haar gezin uitgebreid met nog een kindje en was er niets veranderd in haar werksituatie. Naast een zorgzame moeder, zorgde ze ook op het werk voor haar collega’s. Zelfs tijdens haar vakantie bleef ze constant beschikbaar voor ondersteuning. Collega’s waren langdurig afwezig waardoor de werkdruk voor haar nóg groter werd. Uiteindelijk werd het haar fysiek en mentaal te veel en viel ze flauw op haar werk. Ze zit nu thuis met een burn-out maar is na dit incident vastbesloten om voor zichzelf te gaan zorgen.

Deze vrouw is zeker niet de enige in deze situatie. Veel mensen delen haar ervaringen en kunnen iets opsteken uit dit voorbeeld.
Dergelijke toestanden vragen om nauwkeurige opvolging van beide partijen. Tenslotte zijn zowel werknemer als werkgever verantwoordelijk en zit er een energiegebrek op beide niveaus. Beide partijen moeten op een andere manier leren denken om dit probleem op te lossen. Ik help mensen in een gelijkaardige, schijnbaar uitzichtloze situatie heel graag met het zoeken naar een concrete oplossing. En natuurlijk werk ik ook aan preventieve maatregelen. Situaties als deze zijn namelijk herkenbaar en een breekpunt is vaak vooraf te voorspellen en te vermijden.

 

Méér over Christel Stevens en haar missie vind je in de CHANGERS-Gids.

Op 4 mei geeft Christel een interessante workshop Leefstijlworkshop | 3-isOne

 

 

 

Author: Gina De Groote

Uitgever en hoofdredactrice van het online platform met community We are the CHANGE, vroeger CHANGE-magazine. Auteur van het boek My CHANGE. Ook bezielster van het platform DoodGelukkig.

Commentaren