Caroline Dellaert: “Hoe ouders hun kinderen kunnen helpen bij onzekerheid”

 

Als je als ouder vanuit hetzelfde onzekere kleine meisje als je kind reageert, in paniek raakt, angst hebt dat je kind niet zal voldoen of falen, dan help je je kind niet. Het kind zal jouw onzekerheid voelen….

Het is het moment om je innerlijke vrouw en moeder uit de kast te halen.

 • De innerlijke moeder blijft bij het kind. Ze loopt niet weg. Ze blijft in verbinding. Ze is er en omringt met liefdevolle aandacht. Ze ziet, ze hoort, ze voelt, wat een natuurlijk herstelmechanisme in beweging brengt. Alle gevoelens mogen er zijn. Een simpele erkenning van een gevoel, met of zonder woorden, kan wonderen doen.
  Hierbij mag en kan gehuild worden.
  Huilen is jezelf bevrijden van pijn. Het is zeker niet altijd makkelijk om een huilbui te ondersteunen, tegelijkertijd maakt het een groot verschil als er ruimte voor is.
 • De innerlijke vrouw weet dat angsten horen bij verandering, en dat ze aan de rand van je comfortzone op jou zitten te wachten.
  En deze vrouw weet dat het een natuurlijke drang is om weg te blijven van deze angsten, nog dieper de comfortzone in.
  Ze weet dat in de volgende zone begeleiding nodig is en nood aan ondersteuning. Zo blijven frustraties grotendeels uit
 • De innerlijke vrouw weet dat succes onlosmakelijk verbonden is met mislukken.
  Het zijn de twee keerszijden van de medaille.
  De innerlijke vrouw is realistisch en weet dat af en toe een beetje ‘ongeluk’ of ‘tegenslag’ erbijhoort en kinderen een stukje steviger in de wereld doen staan.
 • De mindset is van belang om tot een succeservaring te komen. Hier weet de innerlijke vrouw alles van.
  Ze zet het kind in een growth mindset’ Bij deze groeimentaliteit geloof je erin dat inzet, oefenen, leren van je fouten en volhouden zeker ook deel zijn van succes.
  Ze gebruikt hierbij ‘groeitaal’: ‘Deze keer is het nog niet gelukt, maar je kan het nog eens opnieuw proberen ‘Het lukt al beter…’
  Ze stelt droomvragen: ‘ Hoe zal het zijn als het wel lukt? Wat zal je dan anders doen? Hoe zal ik het zien aan je als het gelukt is?’

Ze geeft bevestiging aan het kind en ziet elke inspanning.
Het kind raakt van zichzelf vlug in een fixed mindset: ze gaan ervan uit dat het nooit meer zal lukken omdat het ooit eens mislukte. Misschien heb je zelf als ouder nog onverwerkte             (eerste) schoolervaringen, of groeide je op in een gezin waarin men gefixeerd was op resultaat, IQ…

 • De innerlijke vrouw in jezelf roept het kind in het nu, met de voeten op de grond.
  Ze weet dat angst vastzet.
  Ofwel gooit angst je terug naar negatieve ervaringen uit het verleden.
  Ofwel werpt angst je vooruit in een onzekere en dreigende toekomst.
  De innerlijke vrouw onderbreekt deze gedachtenstroom en brengt in het NU.
  ‘ Is dat zo?’
  ‘ Wat kan ik nu voor je doen of waar kan ik je nu ondersteunen zodat het je wel lukt?’
  Ze biedt hulp aan waar nodig. Ze kan onderscheiden welke hulp het kind écht nodig heeft, want ze weet dat ‘zelf doen’ het kind laat groeien in zelfvertrouwen.
  Ze weet ook wat hier haalbaar is of niet.

Ze weet dat een nieuwe succeservaring in het nu, alle onzekerheid wegneemt en vraagt om een herhaling van het positieve gebeuren.

 • De innerlijke moeder en vrouw maakt onbewust een beeld van haar kind in volle kracht, glunderend om een geslaagde stap, trots om de grenzen die nu voor een stukje zijn verlegd.
  Ze houdt vast aan deze intentie en laat los.

Het onzekere kind voelt dat er iemand leiding neemt, dat ze op iemand kan terugvallen die er blijft staan. Dit is van ontzaglijke waarde

Deze innerlijke moeder kan zich laten bijstaan door haar eigen innerlijk jongetje dat heel vindingrijk is en creatief, dat humor inzet om te relativeren. Vanuit een onverwachte hoek kan het innerlijk jongetje het innerlijk onzeker meisje uit een zich herhalende cirkel halen en een oplossing aanreiken.

Meer lezen over het mooie werk van Caroline Dellaert en haar contactgegevens vind je in de CHANGERS-Gids.

Author: Gina De Groote

Uitgever en hoofdredactrice van het online platform met community We are the CHANGE, vroeger CHANGE-magazine. Auteur van het boek My CHANGE. Ook bezielster van het platform DoodGelukkig.

Commentaren