Irene van den Oever: “Je kan alles worden en zijn wat je wilt, alles is mogelijk”

Geniet van het IntroView van Irene van den Oever. Irene is spiritueel leraar en mentor voor een bezield ondernemerschap. Als ervaringsdeskundige toont ze mensen hoe ze thuis kunnen komen bij zich-Zelf wanneer ze vastlopen in hun leven, werk of relatie(s). Ze begeleidt zoekers naar hun missie in dit leven.

Als ze morgen een interview zou krijgen in de massamedia dan is dit haar duidelijke boodschap.

Er is nu dringend nood aan de opbouw van een holistische gezondheid. Ik geloof niet dat het lukt om de bestaande gezondheidszorg om te vormen. Nu zijn er veel teveel belangen mee gemoeid. Dus moet dit helemaal van nul heropgebouwd worden. Gebaseerd op een nieuw fundament, een met nieuwe normen en waarden.

 

CHANGE-Stories Inspiratiereeks voor en door CHANGERS.

Van 20 tot 25.02.22

Maak kennis met alle hoofdrolspelers in de CHANGE-Stories

CHANGE-Stories

  • Openhartig  Ontroerend   Optimistisch   Online

 

Met dank aan Kim Renuka voor de song Change the world

Author: Gina De Groote

Uitgever en hoofdredactrice van het online platform met community We are the CHANGE, vroeger CHANGE-magazine. Auteur van het boek My CHANGE. Ook bezielster van het platform DoodGelukkig.

Commentaren