Nora Gharib leeft het leven zoals het is bedoeld

Typische CHANGE visie geuit door Nora Gharib in een interview met haar in HLN van21 november

Geen flauw idee, en ik wil het  ook nog niet weten.

Ik zie wel of het duidelijk één welbepaalde richting uitgaat of niet.

Ik wil me vooral amuseren. ‘Gij hebt het gemakkelijk’,

zeggen mensen dan soms.

‘Gij werkt niet, gij amuseert u.’

‘Maar dat zouden we toch allemaal moeten proberen, 

om iets te doen dat we grààg doen? 

Ik snap heel goed dat dat niet voor iedereen lukt,

maar je kan het een ander toch alleen maar toewensen?

Commentaren